Izaäk Gans

Izaäk Gans wordt geboren op 27 december 1891 in Aduard en is één van de drie zoons van veehandelaar David Gans (Aduard, 14 december 1856 – Groningen, 17 januari 1937) en Grietje Rosenbaum (Zuidlaren, 19 februari 1866 – Groningen, 21 januari 1938).

Izaäk treedt in de voetsporen van zijn vader en wordt ook veehandelaar. Op 22 mei 1918 trouwt hij in Onstwedde met Saartje Meijer. Opmerkelijk is dat op de huwelijksakte de naam van Izaäk geschreven wordt als “Isaäk”. Saartje wordt geboren in Vlagtwedde op 20 maart 1898 als dochter van Benjamin Meijer (Oude Pekela, 03-11-1859 – Musselkanaal, 28-04-1957) en Geertje Braaf (Vlagtwedde, 24-01-1863 – Groningen, 04-07-1931). Van het gezin Meijer overleven vader Benjamin en 4 van zijn kinderen de Shoah.

Izaäk en Saartje verhuizen in mei 1924 naar de Anna Paulownastraat 16 te Groningen. Het stel blijft kinderloos. Op 16 december 1941 wordt in het Nieuwsblad van het Noorden melding gemaakt van de opheffing van de veehandel van Izaäk.

Voorbeeld van gedwongen verkoop

Fragment uit tekst onderzoek Serge ter Braak:
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen de nazi’s al snel over tot het verwijderen van Joden uit het economische leven in Nederland. Ook de agrarische sector behoorde daartoe. Op 27 mei 1941 vaardigde de bezetter verordening 102/1941 uit betreffende de aangifte en gedwongen verkoop van landbouwgronden in Joodse handen. Op het Nationaal Archief bevinden zich de gegevens van die gedwongen verkopen. Op die gegevens heb ik nu door middel van een database een toegang gemaakt.

Joden werden gedwongen om hun landbouwgrondbezittingen aan te geven bij de regionale Pachtbureaus (later Grondkamers), onder verantwoording van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Door middel van het formulier ‘Aangifte van landbouwgronden in joodsche handen’ moesten ze aangeven welke percelen ze in hun bezit hadden. Na aangifte moesten de percelen voor 1 september 1941 worden verkocht aan niet-joden, en voor 1 januari 1942 worden overgedragen. De pachtbureaus waren belast met het in goede banen leiden van de verkoop aan niet-Joodse boeren.
Ook Izaäk Gans werd gedwongen zijn grond te verkopen.”

Begin oktober 1942 komen Izaäk en Saartje in Westerbork aan. Zij worden op 9 oktober 1942 op transport naar Auschwitz gezet waar beiden op 12 oktober 1942 vermoord worden.

Kaart Joodse Raad Izaäk Gans
Er staat een verkeerd geboortejaar op de kaart van Saartje en haar meisjesnaam wordt met een “y” geschreven

Project: Dit gezin maakt deel uit van het project “Elke naam telt”. Heeft u aanvullende informatie dan wordt het zeer op prijs gesteld indien u die wilt delen en ter beschikking stelt voor het project. U kunt e.e.a. melden per e-mail aan Robert Mulder via info[at]robertmulder.nl.

Geadopteerd door: Regina Philip


Bronnen:
Arolsen Archives
Groninger Archieven
Joods Monument
Nieuwsblad van het Noorden
Robert Mulder
Serge ter Braak

Illustraties:
Arolsen Archives
Groninger Archieven
Joods Monument

Gepubliceerd:
17-07-2021