Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Doel
Het doel van de site is niet commercieel, het doel is het samenbrengen van zoveel mogelijk informatie over het Joodse leven, cultuur en geschiedenis in de stad Groningen.

Inhoud
De getoonde informatie op de website van Joods Groningen wordt met de grootste zorg door de beheerder samengesteld. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat de inhoud van deze website niet geheel volledig of correct is. De beheerder van de website geeft dan ook op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.

De beheerder zal de website regelmatig aanvullen naar eigen inzicht met nieuwe informatie en kan deze op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Het recht wordt voorbehouden om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Veiligheid
De beheerder is uiterst behoedzaam en stelt alles in het werk om misbruik te voorkomen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Zij biedt geen garantie over de veiligheid van deze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van deze website. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Deze website bevat (hyper)links naar sites buiten haar domein. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men deze website. Hoewel de beheerder uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan deze niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch in staan voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de beheerder wordt onderhouden wordt afgewezen.

Copyright
De beheerder heeft haar best gedaan om eventueel copyright op getoonde informatie en/of afbeeldingen te achterhalen. Het kan echter voorkomen dat er toch rechten bij anderen rusten. In dat geval verzoeken wij u haar onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, waarna informatie en/of afbeeldingen worden verwijderd danwel voorzien van een bronvermelding.