Feest-, Gedenk- en Treurdagen 2024

25 Jan
Toe Bisjwat (Nieuwjaarsfeest der bomen)15 Sjevat. Met Toe Bisjvat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjvat (ook: Tu Bishvat, Toe Bisjevat of Toe Bisjwat) ‘de 15e Sjevat’. Deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna het nieuwjaar voor de bomen genoemd (Rosj Hasjana La’ielanot).
28 Jan
Nationale Holocaust HerdenkingIedere laatste zondag van januari organiseert het Nederlands Auschwitz Comité deze herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheim­park te Amsterdam.
21 Mrt
Vasten van Esther (Ta’anit Ester)13 Adar. Ta’anit Ester is een vastendag ter herinnering aan de drie dagen waarop door Esther, Mordechai en de hele joodse gemeenschap gevast werd voordat Esther koning Ahasveros benaderde. Het vasten begint bij het aanbreken van de dag en eindigt nadat ’s avonds het boek Esther is gelezen. Het is een Joodse vastendag, die voorafgaat aan Poerim, het vrolijke en uitbundige lentefeest van de Joden.
24 Mrt
Poerim (Lotenfeest)(Hebreeuws: פורים), Poeriem of Poerem (Nederlands-Jiddisch-Asjkenazisch). Het uit de Oudperzische taal afkomstige woord `poer` betekent `lot`, reden waarom Poerim ook wel het Lotenfeest wordt genoemd. Het wordt gevierd op 14 adar in de joodse kalender en valt daarmee in het vroege voorjaar. Het is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest en lijkt dan ook wel op Carnaval. Een andere naam voor Poerim is Lotenfeest.
18 Apr
Yom HaAliyah‘Yom HaAliyah’ is een nationale feestdag in Israël op de tiende dag van de Hebreeuwse maand Nisan (maart / april) ter herinnering aan het binnengaan van het Joodse volk in het Land van Israël (Eretz Yisrael) zoals beschreven in de Hebreeuwse Bijbel. Wordt op scholen gevierd op de zevende dag van de maand Chesjwan (oktober / november).
22 Apr
SederavondOp de vooravond van Pesach wordt over de uittocht uit Egypte verteld en wordt er gegeten van voedsel waardoor je aan die tijd moet terugdenken, bijvoorbeeld het bittere mierikswortel. Daarna worden er lekkere dingen gegeten.
23 t/m 30 Apr
Pesach15-22 Nisan. Joods Paasfeest of Feest van de ongezuurde broden. Pesach (Joods Pasen) is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het joodse volk uit Egypte wordt herdacht.
5 Mei
Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag)27 Nisan. Dag van de herdenking van de Sjoa (Holocaust), de vernietiging van de zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joodse herdenking van slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog én de herdenking van de opstand van het Getto van Warschau.
12 Mei
Jom Hazikaron (Dag van de Herinnering)(Asara b’Tevet)
3 Ijar. Op deze dag wordt herdacht dat de belegering van Jeruzalem door Nebuchadnezzar begon en waarop de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen evenals degenen die zijn omgekomen door terroristische acties worden herdacht.
13 Mei
Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)4 Ijar. Viering van de geboorte van de staat Israël. Jom Ha’atsmaoet is de dag (5 Ijar 5708 ofwel 14/15 mei 1948) waarop de onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd afgekondigd en de staat werd gesticht.
26 Mei
Lag Ba’omer18 Ijar. Lag Ba’omer valt ieder jaar op 18 Ijar (meestal in mei), dat samenvalt met dag 33 van de omertelling. De tijd tussen Pesach tot Sjavoeot is een rouwperiode in het jodendom: de omertijd. Gedurende 33 dagen van de omertijd wordt niet getrouwd, worden geen feesten gegeven en gaat men niet naar de kapper. In deze periode zijn door de eeuwen heen veel joden slachtoffer geworden van vervolgingen. Ook zijn er tijden geweest waarin er met name ellende is ontstaan door onderlinge verdeeldheid van de joden.
5 Jun
Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag)28 Ijar. Eenwording van Jeruzalem. Meest recente Joodse feestdag. Herdenking van de inname van de oude stad Jeruzalem (Al-Quds) op 7 juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog. ‘Jom Jeroesjalajiem’ (Jeruzalemdag) wordt jaarlijks op de 28-ste dag van de joodse maand Ijar gevierd.
12+13 Jun
Sjawoe’ot (Wekenfeest)6 en 7 Sivan. Het feest Sjavoeot wordt vijftig dagen (oftewel zeven weken) na Pesach gevierd. Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest. Precies zeven weken na Pesach – de uittocht uit Egypte – verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf. In de joodse opvatting zijn de Tien geboden symbolisch voor de gehele Thora, vandaar dat het feest ook ‘Matan Torah’ (De gift van de Thora) genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot staat leren centraal. De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot ’s ochtends vroeg uit de Thora en de vele commentaren. Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in.
23 Jul
Vasten 17 Tammoez (Shiv’a Asar b’Tammuz)17 Tammoez. Een Joodse vastendag op de 17de dag van de vierde maand (meestal in juli). Begin van de drie weken durende rouwperiode tot Tisja Beav.
Op deze dag wordt herdacht dat de muren van de stad Jeruzalem werden doorbroken tijdens de belegering door Nebuchadnezzar, wat uiteindelijk leidde tot de verwoesting van de Eerste Joodse Tempel (in 587 v. Chr. door de Babyloniërs).
13 Aug
Tisja be’ Aw (Treurdag om Jeruzalem)10 Av. Tisja Beav is de traditionele rouwdag van het jodendom. Een treurdag ter gelegenheid van de verwoesting van de tempel. Men herdenkt met Tisja Beav de verwoesting van zowel de Eerste als de Tweede Tempel, respectievelijk in 568 v. Chr. en 70 n. Chr. Het is een dag van vasten en het zingen van klaagliederen. De synagoge is op deze dag slechts zwak verlicht. Ook: Tisha Beav, Tisja Be’av of Tisha b’Av.
19 Aug
Tu b’Av (Joodse Valentijnsdag)Jaarlijks op de 15e dag van de Joodse maand Av, die gevierd wordt als een soort Valentijnsdag. Tu b’Av wordt beschouwd als een goede dag om te trouwen, een aanzoek te doen of geloftes te vernieuwen.
1 Sep
Europese Dag van de Joodse CultuurDe ‘Europese Dag van de Joodse Cultuur’ is een actiedag die sinds 1999 jaarlijks op de eerste zondag van september plaatsvindt in meer dan 300 steden in ruim dertig Europese landen.
3+4 Okt
Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar)Joods Nieuwjaar, het begin van de periode van tien dagen van berouw tot en met Jom Kippoer
6 Okt
Vasten 3 Tisjri (Herdenking van Gedalia)De herdenking van de moord op Gedalia Ben Achikam en de start van de ballingschap in Babylonië van het Joodse volk (begin 6 de eeuw voor de gewone jaartelling)
11 Okt
Kol Nidrei (Alle Geloften)Kol Nidrei betekent ‘alle geloften’. Dit zijn de beginwoorden van het aanvangsgebed dat op de vooravond van Jom Kipoer driemaal wordt gereciteerd
12 Okt
Jom Kippoer (Grote Verzoendag)Op deze dag wordt gevast, niet gewassen, geen lederen schoenen gedragen etc.
17 t/m
23 Okt
Soekot (Loofhuttenfeest)Soekot wordt ook wel Loofhuttenfeest genoemd. Het feest duurt zeven dagen. Het herinnert aan de tijd van de 40-jarige zwerftocht van het joodse volk door de woestijn na de uittocht uit Egypte. De joden leefden toen in de woestijn in hutten.
24 Okt
Sjemini Atseret (Slotfeest)Dit feest sluit het Loofhuttenfeest (Soekot) af. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. 
25 Okt
Simchat Torah (Vreugde van de Wet)De afronding van de jaarlijkse cyclus-lezing van de Torah. De laatste sectie van de Torah wordt gelezen gevolgd door het eerste gedeelte van Genesis die de jaarlijkse cyclus-lezing van de wekelijkse Torah kenmerkt.
8 Nov
Yom HaAliyahViering op scholen van ‘Yom HaAliyah’, een nationale feestdag in Israël op de tiende dag van de Hebreeuwse maand Nisan (maart / april) ter herinnering aan het binnengaan van het Joodse volk in het Land van Israël (Eretz Yisrael) zoals beschreven in de Hebreeuwse Bijbel. Wordt op scholen gevierd op de zevende dag van de maand Chesjwan (oktober / november).
26 Dec t/m 2 Jan
ChanoekaStaat ook bekend als het lichtfeest of toewijdingsfeest. Het feest duurt acht dagen en is ter nagedachtenis aan het ‘oliewonder’ in de Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand kislew.

Bronnen:
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
Wereld Feesten Almanak

Gepubliceerd:
11-08-2023