Home

Op deze website vindt u informatie over de sporen die de Joden achtergelaten hebben in de provincie Groningen in het algemeen en de generatie die de Holocaust meegemaakt heeft in het bijzonder. Dit, opdat zij niet vergeten zullen worden en het Joods erfgoed van de provincie Groningen bewaard blijft.

        

        

        


Joods Groningen werkt samen met: