Verbeeld Verleden

Verbeeld verleden

De Folkingestraat en de omliggende straten en steegjes vormden in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw het centrum van de Jodenbuurt in de stad Groningen. De Tweede Wereldoorlog maakte hier abrupt een einde aan. In 1941 telde de Joodse Gemeente in de stad nog 2.843 leden. Op 10 juli 1942 begonnen de eerste deportaties van de Joden uit de stad en slechts zeer weinigen zouden terugkeren.

Toen men in 1994 begon met het herinrichten van de Folkingestraat in het kader van het project “Binnenstad Beter” wilde men via diverse activiteiten de Joodse geschiedenis van de straat en de Joodse gemeenschap laten zien. Zo werd in de synagoge een tentoonstelling gestart en een boek uitgegeven. Daarnaast was er een initiatief van het Centrum Beelden Kunst namens de gemeente Groningen met als opdracht de Joodse geschiedenis van de straat uit verschillende invalshoeken te belichten. Voorwaarde was wel dat de kunstwerken geen ruimtelijk object op straatniveau mocht zijn en het moest aan de eisen van duurzaamheid voldoen. Uiteindelijk werden door een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de Folkingestraat, de Joodse gemeenschap en de gemeente Groningen 5 kunstenaars verkozen die deze opdracht uit mochten voeren.

De kunstenaars en hun werken zijn:
Gert Sennema (Portaal)
Joseph Semah (Galgal Hamazalot)
Marijke Gemessy (Het Voorgesneden Paradepaard)
Peter de Kan (Ook hier)
Allie van Altena (zonder titel)


Bronnen:
Kunstpunt Groningen
Nieuwsbrief Synagoge Groningen 2018-07
Visit Groningen

Illustraties:
© Collectie Regina Philip

Gepubliceerd:
28-07-2021