Nieuwe Ebbingestraat

Nieuwe EbbingestraatDe straat loopt vanaf de Diepenring in het verlengde van de Oude Ebbingestraat tot aan het Noorderplantsoen. De beide Ebbingestraten vormen de traditionele toegangsweg tot de stad.

De Nieuwe Ebbingestraat gold als uitvalsweg naar het Hogeland. De (nieuwe) Ebbingepoort stond ter hoogte van percelen 100/109. Via de Ebbingepoort kwam men staduitwaarts op de Cleyweg naar Bedum en op de Curre- of Korreweg, een landweg op de grens van het Wester- en het Oosterstadshamrik. De naam Ebbinge verwijst waarschijnlijk naar het geslacht Ebbedinga, wat mogelijk is afgeleid van ebbe oftewel abt. Een alternatieve verklaring, die ook is afgeleid van abt, veronderstelt dat in de nabijheid van de huidige Ebbingestraat in de vroege middeleeuwen een hof heeft gestaan van het klooster van Werden. Abt zou dan verwijzen naar de abt van het klooster. Dat het klooster in Groningen een hof heeft gehad is bekend uit meerdere bronnen, waar deze heeft gestaan is nog nimmer vastgesteld.

Gelegen net buiten de Groninger stadskern heeft de straat winkels, bedrijven, lunchrooms en restaurants die veel publiek trekken. Boven veel winkels bevinden zich (studenten)woningen. Veel Joodse bewoners kende deze straat niet.

De Joodse bewoners

11a – Elias Wallega
Bakkersknecht Elias Wallega (Groningen, 20 juli 1899 – Auschwitz, 30 september 1942) woonde op dit adres met zijn vrouw Henni Hess (Bunde, Dld., 27 maart 1902 – Sobibor, 20 maart 1943). en hun dochtertje Katharina Rachelina Wallega (Groningen, 16 augustus 1933 – Sobibor, 20 maart 1943).
Tevens woonde hier huishoudster Bertha Hess (Bunde, Dld., 13 april 1892 – Auschwitz, 11 december 1942) die gehuwd was met Izaäk Beer (Hoogezand, 29 april 1871 – Auschwitz, 11 december 1942). Bertha is de zuster van Henni.

60 – Benjamin van Zuiden
Benjamin van Zuiden (Groningen, 24 maart 1884 – Sobibor, 21 mei 1943) woonde hier met zijn vrouw Bertha Karels (Maastricht, 9 januari 1870 – Sobibor, 21 mei 1943). Hij had hier zijn brood- en banketbakkerij met winkelhuis. Zij hadden geen kinderen.

106 – Philip van Gelder
Slager Philip van Gelder (Groningen, 6 december 1906 – Auschwitz, 30 april 1943) woonde hier. Hij had hier ook zijn rund-, kalfs-, schaap- en varkensslagerij.


Bronnen:
Groninger Archieven
Joods Monument
Wikipedia

Illustraties:
Beeldbank Groningen

Gepubliceerd:
16-03-2022