J.A. Feithstraat

Herewegbuurt

De J.A. Feithstraat loopt vanaf de Hereweg tot de Verlengde J.A. Feithstraat. De straat is vernoemd naar Jhr. Mr. Johan Adriaan Feith (Groningen, 25 september 1858 – aldaar, 28 januari 1913). Hij was jurist en historicus en begon in 1885 bij het rijksarchief van de provincie Groningen te werken. In 1898 had hij samen met Samuel Muller en Robert Fruin in opdracht van de Vereniging van Archivarissen in Nederland een Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven opgesteld dat het standaardwerk zou worden op dit gebied. Feith werd bij Koninklijk Besluit van 5 juni 1905, No. 78, verheven in de Nederlandse adel waardoor hij en zijn nakomelingen het predicaat van jonkheer/jonkvrouw verkregen. De familie Feith behoorde in die tijd tot de rijkste Groningers, de “hoogstaangeslagenen” in de personele belasting, en gingen in 1890 in de Sint Jansstraat wonen tegenover de Martinikerk, sinds 1994 een café-restaurant, het Feithhuis genoemd.


J.A. Feithstraat 1 – Maria Levie-Norden
In dit pand woonden Maria Levie-Norden (Groningen, 11 augustus 1873 – Auschwitz, 3 december 1942). Maria Norden was gehuwd met Gerson Levie, van beroep graanhandelaar
Marie Bilgurei (Wenen, 23 januari 1909 – Auschwitz, 12 oktober 1942).
Olga Weber (Höske, 26 november 1898 – Auschwitz, 23 november 1942). Olga was huishoudster.

J.A. Feithstraat 2 – Jozef Stoppelman
Jozef Stoppelman, geboren te Veendam, 2 augustus 1885. Jozef is fabrikant van spiegels en woonde begin 1943 nog op dit adres met zijn vrouw Rachelle Antonette Kats, Beilen, 26 april 1897 en hun 2 dochters Frouwkje Celina, Groningen, 12 maart 1931 en Celly Judik, Groningen, 9 december 1933. In februari 1943 verhuist het gezin naar de Retiefstraat in Amsterdam. Tijdens de grote razzia van 20 juni 1943 wordt het gezin opgepakt en naar Westerbork afgevoerd. Vreemd genoeg keren ze op 17 juli 1943 weer terug in Amsterdam maar 1 week later worden ze opnieuw opgepakt en op transport naar Westerbork gesteld. Uiteindelijk belanden ze in Auschwitz waar ze op 6 maart vermoord worden.

J.A. Feithstraat 4 – Jacques Polak
In 1943 woonde hier Jacques Polak (Groningen, 21 oktober 1878 – Sobibor, 7 mei 1943) met zijn gezin. Hij was gehuwd met Veronica de Heer (Eindhoven, 20 maart 1884 – Sobibor, 7 mei 1943) Eerder woonden zij in de Peperstraat nummer 21 en de Heerenweg nummer 57 in Groningen. Hun dochter Hetty is rond 1920 gestorven aan de Spaanse griep.
Jacques en Veronica zijn op 9 maart 1943 naar Westerbork gebracht. Zij verbleven daar in barak 69 en 66. Op 4 mei 1943 werden zij naar Sobibor gedeporteerd. Zoon Jozef Adolf Polak, geboren 15 februari 1917 te Groningen werd op 28 februari 1943 in Auschwitz vermoord.
Jacques en Veronica hadden een elders woonachtig kind dat de oorlog heeft overleefd.

J.A. Feithstraat 7 – Izaäk de Hes en Rebekka Benninga
In 1943 woonde Izaäk de Hes (Hoogeveen, 7 februari 1867 – Auschwitz, 11 december 1942) nog op dit adres met huishoudster Rebekka Benninga (Eenrum, 29 juli 1881 – Auschwitz, 11 december 1942) tot zij gedeporteerd werden.

J.A. Feithstraat 13 – N. van Dam
Volgens het adresboek van 1943 woonde hier in dat jaar N. van Dam, Handelsreiziger. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het hier om Nathan van Dam (Smilde, 8 december 1891 – Groningen, 1 juli 1947). Hij was gehuwd met Hendeltje Dalsheim (Stadskanaal gem. Onstwedde 31 juli 1900 – Amersfoort 4 maart 1989). Beiden overleefden de Shoah. Er zijn geen kinderen bekend.

J.A. Feithstraat 15 – Emanuel Veldman
In 1941 woonde op dit adres Emanuel Veldman (Schoterland, 25 april 1894 – Auschwitz, 18 augustus 1942) met zijn gezin. Hij had als beroep agentuur. Emanuel woonde hier met zijn vrouw, Lea Veldman-Wallage, geboren 5 augustus 1893 te Onstwedde en zijn 3 dochters. Mina van Rein-Veldman, geboren 22 juli 1919 te Schoterland, Susanna Veldman, geboren 15 maart 1924 te Groningen en Sarina Veldman, geboren 26 augustus 1926 te Groningen. Zijn vrouw en dochters zijn allen vermoord op 19 februari 1943 in Auschwitz

J.A. Feithstraat 15b – Alexander Stoppelman
In 1941 woonde op dit adres Alexander Stoppelman (Groningen, 9 april 1902 – Sobibor, 16 juli 1943. Alexander was van beroep vertegenwoordiger. Hij was gehuwd met Gonda Martha Stoppelman-van der Lijn geboren te (Amsterdam, 13 september 1904 – Sobibor, 16 juli 1943).

J.A. Feithstraat 16 – Maurits Weinberg
In 1941 woonde op dit adres Maurits Weinberg (Groningen, 10 april 1891 – Auschwitz, 29 oktober 1942) met zijn gezin. Hij was grossier en lid van de fa. Lazarus Weinberg. Maurits was gehuwd met Rozetta Weinberg-de Hes (Hoogeveen, 17 september 1898 – Auschwitz, 29 oktober 1942). Zij hebben 2 kinderen, zoon Leo Weinberg (Groningen, 17 augustus 1924 – Auschwitz, 30 september 1942) en dochtertje Ina Weinberg (Groningen, 20 augustus 1932 – Auschwitz, 27 oktober 1942).

J.A. Feithstraat 23 – 4a – Jozef West
In 1941 woonde op dit adres Jozef West (Veendam, 20 september 1892 – Auschwitz, 10 augustus 1942) met zijn gezin. Hij was klerk bij de Hypotheekbank en gehuwd met Mathilda Bloemendal (Winschoten, 2 november 1893 – Auschwitz, 5 november 1942). Zij hadden een thuiswonende dochter, Fromina Bertha de Jong-West (Veendam, 20 december 1919 – Auschwitz, 5 november 1942) die werkzaam was als kantoorbediende. Zijn zwager de koopman David Bloemendal (Winschoten, 23 maart 1886 – Auschwitz, 22 oktober 1942) woonde ook op dit adres.

J.A. Feithstraat 23 – 5 – Nathan Cohen
Van 1937 t/m 1941 woonde op dit adres Nathan Cohen (Leeuwarden, 19 november 1882 – Bergen-Belsen, 4 april 1945). Hij was gehuwd met Jeannette Cohen-Schatz (Amsterdam, 18 december 1885 – Bergen-Belsen, 23 februari 1945). Nathan en Jeannette hadden 4 kinderen waarvan 1 de Shoah niet overleefde.

J.A. Feithstraat 26 – Louis Goudsmit
Hier woonde van 1936 tot 1942 Louis Goudsmit, Groningen 14 mei 1894 – Auschwitz, 31 december 1942 met zijn gezin. Louis had een agentuur in textielartikelen. Zijn verhaal kunt u hier lezen.

J.A. Feithstraat 30 – Philippus Knorringa
Op dit adres woonde in 1941 Philippus Knorringa (Uithuizen, 10 december 1891 – Groningen, 26 januari 1973) overlevende van de Shoah. Zijn vrouw Betje Knorringa-Druijf (Groningen, 20 juni 1900 – Mildam, 12 maart 1944) was minder gelukkig. Ze hadden een hoedenzaak, Maison de Paris aan de Heerestraat 2 (hoek Groote Markt) te Groningen. Betje is op 12 mei 2011 herbegraven in Groningen. Ook dochter Helena Sylvia Knorringa, geboren 25 maart 1921 te Groningen, van beroep verkoopster, woonde ook op dit adres. Zij werd op 19 november 1942 in Auschwitz vermoord.

J.A. Feithstraat 34a – M. van Adelsbergen
In 1943 wordt deze persoon vermeld als bewoner op dit adres. Het is vooralsnog niet bekend om wie het precies gaat.Bronnen:
Adresboek Groningen 1943
Groninger Archieven
Joods Monument (Rudy)
sjoa-drenthe.nl

Map:
Google Maps

Laatst bijgewerkt:
06-11-2021