Cursus Joods Erfgoed en Identiteit

Cursus Platform Joods Erfgoed en Identiteit (JEI) van JMW in Noord-Nederland

In deze cursus verkennen we het Joodse erfgoed in Friesland, Groningen en Drenthe. JMW organiseert dit programma om het Joodse erfgoed én de Joodse identiteit te versterken in de mediene, de Joodse gemeenschap in Nederland buiten Amsterdam. Het programma is bedoeld voor iedereen met een Joodse achtergrond en hun partner. De cursusdagen van de driedaagse cursus zijn zondag 11 februari, zondag 25 februari en zondag 10 maart. De dagen vinden respectievelijk plaats in Coevorden, Leeuwarden en Groningen. (zie ook de agenda)

De wortels van het Joodse erfgoed
Het Joodse leven was voor de oorlog geworteld tot in de kleinste dorpen. Daaraan herinneren honderden synagogen en begraafplaatsen, maar ook woonhuizen, winkels en fabrieken. Deze stenen restanten kunnen helpen binding te voelen met de Nederlandse Joodse cultuur en geschiedenis en daar betekenis aan geven. Met de cursus Joods Erfgoed en Identiteit willen we een brug slaan tussen het verleden en het heden. We hopen dat mensen hiermee hun Joodse identiteit kunnen ontwikkelen of versterken en dat het erfgoed wordt behouden voor toekomstige generaties

Belang
Het gebouwd erfgoed in de mediene laat de hoge mate van integratie zien van Joods leven in de Nederlandse samenleving. Door deze plekken in ere te houden wordt het historisch besef onder Joden en niet-Joden bevorderd. Het maakt ook de verscheidenheid aan regionale gebruiken en bouwstijlen zichtbaar met de daarbij horende verhalen. Platform JEI wil een breed netwerk bieden van betrokken en geïnteresseerde personen met hart voor het Joodse erfgoed. Het doel is ontmoetingsplekken op zetten die het verleden en de Nederlandse Joodse cultuur en geschiedenis dichterbij brengen.

Meer informatie
Voor meer informatie of vragen over Platform JEI, kijk op www.joodswelzijn.nl/platform-joods-erfgoed-identiteit/
De cursus is voor iedereen met een Joodse achtergrond en/of partner.


Bronnen:
Daniël Metz – Projectleider Platform JEI

Illustraties:
JMW

Gepubliceerd:
18-12-2023