Feest-, Gedenk- en Treurdagen 2021

Joods en Israëlisch

28 jan
Toe Bisjwat15 Sjevat. Met Toe Bisjvat viert men het ontwaken van de natuur na de winter. Het is vooral een landbouwfeest. Letterlijk vertaald betekent Toe Bisjvat (ook: Tu Bishvat, Toe Bisjevat of Toe Bisjwat) ‘de 15e Sjevat’. Deze 15e dag van de maand Sjevat wordt in de Misjna het nieuwjaar voor de bomen genoemd (Rosj Hasjana La’ielanot).
25 febr
Vasten van Esther (Ta’anit Ester)13 Adar. Ta’anit Ester is een vastendag ter herinnering aan de drie dagen waarop door Esther, Mordechai en de hele joodse gemeenschap gevast werd voordat Esther koning Ahasveros benaderde. Het vasten begint bij het aanbreken van de dag en eindigt nadat ’s avonds het boek Esther is gelezen. Het is een Joodse vastendag, die voorafgaat aan Poerim, het vrolijke en uitbundige lentefeest van de Joden.
26 febr
Poerim(Hebreeuws: פורים), Poeriem of Poerem (Nederlands-Jiddisch-Asjkenazisch). Het uit de Oudperzische taal afkomstige woord `poer` betekent `lot`, reden waarom Poerim ook wel het Lotenfeest wordt genoemd. Het wordt gevierd op 14 adar in de joodse kalender en valt daarmee in het vroege voorjaar. Het is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest en lijkt dan ook wel op Carnaval. Een andere naam voor Poerim is Lotenfeest.
27 mrt
SederavondOp de vooravond van Pesach wordt over de uittocht uit Egypte verteld en wordt er gegeten van voedsel waardoor je aan die tijd moet terugdenken, bijvoorbeeld het bittere mierikswortel. Daarna worden er lekkere dingen gegeten.
28 mrt t/m 4 apr
Pesach15-22 Nisan. Joods Paasfeest of Feest van de ongezuurde broden. Pesach (Joods Pasen) is een eeuwenoud feest dat zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van het volk Israël, waarbij de uittocht van het joodse volk uit Egypte wordt herdacht.
9 apr
Jom Hasjoa (Holocaust Herdenkingsdag)27 Nisan. Dag van de herdenking van de Sjoa (Holocaust), de vernietiging van de zes miljoen Europese joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Joodse herdenking van slachtoffers van de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog én de herdenking van de opstand van het Getto van Warschau.
16 apr
Vasten 10 Tevet / Jom Hazikaron (Dag van de Herinnering)(Asara b’Tevet)
Op deze dag wordt herdacht dat de belegering van Jeruzalem door Nebuchadnezzar begon en waarop de Israëlische doden uit alle Israëlische oorlogen evenals degenen die zijn omgekomen door terroristische acties worden herdacht.
17 apr
Jom Ha’atsmaoet (Onafhankelijkheidsdag)5 Ijar. Viering van de geboorte van de staat Israël. Jom Ha’atsmaoet is de dag (5 Ijar 5708 ofwel 14/15 mei 1948) waarop de onafhankelijkheidsverklaring van Israël werd afgekondigd en de staat werd gesticht.
30 apr
Lag Ba’omer18 Ijar. Lag Ba’omer valt ieder jaar op 18 Ijar (meestal in mei), dat samenvalt met dag 33 van de omertelling. De tijd tussen Pesach tot Sjavoeot is een rouwperiode in het jodendom: de omertijd. Gedurende 33 dagen van de omertijd wordt niet getrouwd, worden geen feesten gegeven en gaat men niet naar de kapper. In deze periode zijn door de eeuwen heen veel joden slachtoffer geworden van vervolgingen. Ook zijn er tijden geweest waarin er met name ellende is ontstaan door onderlinge verdeeldheid van de joden.
10 mei
Jom Jeroesjalajiem (Jeruzalemdag)28 Ijar. Eenwording van Jeruzalem. Meest recente Joodse feestdag. Herdenking van de inname van de oude stad Jeruzalem (Al-Quds) op 7 juni 1967 tijdens de Zesdaagse Oorlog. ‘Jom Jeroesjalajiem’ (Jeruzalemdag) wordt jaarlijks op de 28-ste dag van de joodse maand Ijar gevierd.
17-18 mei
Sjawoe’ot (Wekenfeest)6 en 7 Sivan. Het feest Sjavoeot wordt vijftig dagen (oftewel zeven weken) na Pesach gevierd. Sjavoeot is de Hebreeuwse naam voor Wekenfeest. Precies zeven weken na Pesach – de uittocht uit Egypte – verzamelden de joden zich aan de voet van de berg Sinai, waar God hen de Tien Geboden gaf. In de joodse opvatting zijn de Tien geboden symbolisch voor de gehele Thora, vandaar dat het feest ook ‘Matan Torah’ (De gift van de Thora) genoemd wordt. Tijdens Sjavoeot staat leren centraal. De traditie vertelt dat de Joden zich hadden verslapen op de ochtend dat zij de Wetten en Geboden ontvingen. Om dit te compenseren waken zij tegenwoordig tijdens de hele eerste nacht van Sjavoeot. Zij leren tot ’s ochtends vroeg uit de Thora en de vele commentaren. Sjavoeot luidt voor sommige Joden ook het begin van de Joodse opvoeding van hun kinderen in.
27 juni
Inneming van Jerusalem (17 Tammoez)
18 juli
Tisja be’ Aw (Treurdag om Jeruzalem)9 Av. Tisja Beav is de traditionele rouwdag van het jodendom. Een treurdag ter gelegenheid van de verwoesting van de tempel. Men herdenkt met Tisja Beav de verwoesting van zowel de Eerste als de Tweede Tempel, respectievelijk in 568 v. Chr. en 70 n. Chr. Het is een dag van vasten en het zingen van klaagliederen. De synagoge is op deze dag slechts zwak verlicht. Ook: Tisha Beav, Tisja Be’av of Tisha b’Av.
24 juli
Tu b’Av(Joodse Valentijnsdag)
Jaarlijks op de 15e dag van de Joodse maand Av, die gevierd wordt als een soort Valentijnsdag. Tu b’Av wordt beschouwd als een goede dag om te trouwen, een aanzoek te doen of geloftes te vernieuwen.
7-8 sept
Rosj HasjanaJoods Nieuwjaar, het begin van de periode van tien dagen van berouw tot en met Jom Kippoer
9 sept
Vasten 3 Tisjri (Herdenking van Gedalia)De herdenking van de moord op Gedalia Ben Achikam en de start van de ballingschap in Babylonië van het Joodse volk (begin 6 de eeuw voor de gewone jaartelling)
15 sept
Kol Nidrei(Alle Geloften)
Kol Nidrei betekent ‘alle geloften’. Dit zijn de beginwoorden van het aanvangsgebed dat op de vooravond van Jom Kipoer driemaal wordt gereciteerd.
16 sept
Jom KippoerDe Grote Verzoendag. Op deze dag wordt gevast, niet gewassen, geen lederen schoenen gedragen etc.
21 t/m 27 sept
SoekotSoekot wordt ook wel Loofhuttenfeest genoemd. Het feest duurt zeven dagen. Het herinnert aan de tijd van de 40-jarige zwerftocht van het joodse volk door de woestijn na de uittocht uit Egypte. De joden leefden toen in de woestijn in hutten.
28 sept
Sjemini Atseret(Slotfeest)
Dit feest sluit het Loofhuttenfeest (Soekot) af. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. 
29 sept
Simchat Torah(Vreugde van de Wet)
De afronding van de jaarlijkse cyclus-lezing van de Torah. De laatste sectie van de Torah wordt gelezen gevolgd door het eerste gedeelte van Genesis die de jaarlijkse cyclus-lezing van de wekelijkse Torah kenmerkt.
13 okt
Yom HaAliyah10 Nisan en 7 Chesjwan. ‘Yom HaAliyah’ is een nationale feestdag in Israël op de tiende dag van de Hebreeuwse maand Nisan (maart / april) ter herinnering aan het binnengaan van het Joodse volk in het Land van Israël (Eretz Yisrael) zoals beschreven in de Hebreeuwse Bijbel. Wordt op scholen gevierd op de zevende dag van de maand Chesjwan (oktober / november).
27 nov
Dag van de leraarIn Israël wordt sinds 2013 de ‘Dag van de Leraar’ op 23 Kislev gehouden.
29 nov t/m 6 dec
ChanoekaStaat ook bekend als het lichtfeest of toewijdingsfeest. Het feest duurt acht dagen en is ter nagedachtenis aan het ‘oliewonder’ in de Tempel van Jeruzalem in 164 v. Chr. De eerste dag van dit feest begint na zonsondergang van de 24e dag van de joodse maand kislew.

Bronnen:
Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
Wereld Feesten Almanak

Gepubliceerd:
04-11-2020