Adoptie van Joodse namen

UIT DE HEREWEGBUURT IN GRONINGEN

De Groninger fotograaf Robert Mulder is samen met de Folkingestraat Synagoge Groningen een project gestart rond de in WO II weggevoerde en vermoorde Joodse bewoners van de Herewegbuurt in Groningen. In mei volgend jaar worden bordjes met hun namen op de vloer van de Groninger synagoge gelegd.
Voor het project worden vrijwilligers gezocht die een naam adopteren en een bordje maken. Eén opmerkelijke reactie is al binnen, van de kleinzoon van de Joodse arts Max Roeper die destijds door een eigen patiënt werd verraden.

Robert Mulder fotografeerde in de afgelopen decennia het wel en wee van de Joodse gemeenschap in de stad Groningen. Dit bracht hem op het spoor van adressen van de vooroorlogse Joodse bewoners van de Anna Paulownastraat, waar hij ook zelf woont.
Zo ontstond het idee om een overzicht te maken van alle Joden die in zijn Herewegbuurt woonden en zijn weggevoerd en vermoord. Het gaat om Joodse bewoners van de Anna Paulownastraat, 2e Willemstraat, J.A. Feithstraat, Verlengde J.A. Feithstraat. Verlengde Oosterweg, Hereweg, Rabenhauptstraat en Hovenstraat.

Namen en Nummers
Robert Mulder ging zoeken naar een manier om bijvoorbeeld rond 4 mei te kunnen vertellen over de drama’s die zich in de Tweede Wereldoorlog in deze woningen hebben afgespeeld. Hij vond die manier in het Amsterdamse project Namen en Nummers. In de afgelopen jaren maakten bewoners van de Amsterdamse Oosterparkbuurt naambordjes voor vermoorde Joodse buurtgenoten die vervolgens op straat op een plattegrond werden gelegd.
Zo ontstond het plan om in mei 2021 op de vloer van de synagoge een stratenplan te leggen met bordjes met de 119 namen van de vermoorde buurtbewoners, elk bij het oorspronkelijke adres. Buurtbewoners en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden om een naam te adopteren en een bordje maken met via het internet gevonden informatie.

Kleinzoon adopteert Max Roeper
Een eerste oproep voor deelname heeft al tot een opmerkelijke reactie geleid. Deze is afkomstig van een kleinzoon van Max Roeper, een gerespecteerde arts en chirurg die aan de Hereweg 110 woonde. Hoewel de Duitsers Joodse artsen hadden verboden hun vak uit te oefenen, werkte Max door. Hij werd echter verraden door een patiënt van hem, een NSB-er.
De kleinzoon heeft inmiddels zijn grootvader Max Roeper voor Namen en Nummers geadopteerd. Ook is hij bereid naar Groningen komen om een naambordje te maken en in mei volgend jaar te plaatsen. Ook heeft hij 8mm familiefilmpjes gedigitaliseerd. De filmpjes zullen evenals de naambordjes in mei in de synagoge worden vertoond.

© Collectie fam. Roeper – Max Roeper en zijn vrouw Loes Piekema die de oorlog overleefde

Aanmelden
Het adopteren van een vooroorlogse Joodse naam uit de Herewegbuurt vergt slechts een kleine tijdsinvestering.
Belangstellenden voor de adoptie van een naam kunnen zich aanmelden bij Robert Mulder: info[at]robertmulder.nl. Zij krijgen dan z.s.m. de namenlijst toegestuurd waaruit een naam kan worden gekozen.

Update

Van 10-16 mei 2021 wordt in de Folkingestraat Synagoge Groningen vorm gegeven aan de verhalen achter de Joodse namen. Het stratenplan van de Herewegbuurt wordt uitgelegd op de vloer. De straten worden ongeveer een meter breed. Bij de huisnummers worden panelen gehangen voor de bewoners waar voldoende informatie over bekend is. De gegevens van de andere bewoners zullen terug te vinden zijn op op maat gemaakte kartonnen dozen.

Naast de opstelling worden ontmoetingsmomenten georganiseerd, familiefilmpjes en foto’s van familieleden getoond. Gezien het beperkte budget kunnen van de organisatoren kan er niet voor elke bewoner een paneel gemaakt worden. Daarom zijn giften welkom.

Organisatie:
Daniël Lipschits, Robert Mulder en Folkingestraat Synagoge


Bronnen:
Folkingestraat Synagoge
Robert Mulder

Illustraties:
© Collectie fam. Roeper

Laatst bijgewerkt:
09-02-20201